Virkning liknar på många sätt stickning, till exempel genom att många av de termer som används inom stickning också används inom virkning. En viktig